Vyšší moc jako překážka plnění smluvních povinností

25. března 2020

Následkem opatření, kterými se vláda v současné situaci snaží chránit veřejné zdraví, dochází i k nevídaným ekonomickým ztrátám. Nyní je zjevné, že bezprecedentní stav bude trvat déle, než by všichni chtěli. Nejohroženější jsou logicky živnostníci, kteří za své závazky ručí svým majetkem. Větší firmy zase zpravidla tíží mzdové náklady.

Více „v klidu“ mohou být podnikatelé, kteří podnikají prostřednictvím s. r. o., nebo rovnou  prostřednictvím holdingu. V případě potíží lze totiž s. r. o. dát do likvidace nebo insolvence a fungovat obratem s novou firmou.
 

Vyšší moc jako překážka plnění smluvních povinností

Argument vyšší moci

 Ačkoli je nyní mezi podnikateli mnoho solidarity, spoléhat se na to opravdu nelze. Naopak, je třeba velmi pečlivě evidovat ztráty a jejich konkrétní příčiny a analyzovat hrozící rizika z uzavřených smluv. V krajním případě, kdy podnikatel vidí, že své smluvní závazky nebude schopen plnit, je namístě zvážit i argumentaci tzv. vyšší mocí, tedy v souladu se zněním ust. § 2913 odst. 2, občanského zákoníku, který stanoví:
„Povinnosti k náhradě se škůdce zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.“ 
 

Informujte své věřitele

Pokud bude podnikatel schopen prokázat, že mu vyšší moc či související opatření jakožto překážka znemožnila plnit smluvní povinnost, nevznikne podnikateli odpovědnost za porušení smluvních povinností a termíny dodání zboží či služeb bude možné prodloužit po dobu trvání překážky. Pokud by přijatá opatření zcela paralyzovala fungování podnikatele, lze také uvažovat o zániku smluvního závazku pro tzv. nemožnost plnění. Každý podnikatel, který zjistí, že mu v plnění smluvní povinnosti brání překážka spočívající ve vyšší moci, by měl své věřitele bezodkladně po tomto zjištění informovat.
 

Rady na závěr

Nejedná se ovšem o žádné univerzální řešení. Každý případ je nutné hodnotit individuálně. Klíčové je odůvodnění, jaká konkrétní překážka měla dopad na schopnost plnění ze smluvního vztahu. Zároveň lze jedině doporučit uchování důkazů k prokázání.
 
Pokud se firma dostane do potíží, je velmi vhodné, aby její sídlo neměl podnikatel „v obýváku“, ale využil kvalitního virtuálního sídla, které ovšem splňuje podmínky kladené legislativou a má řádně zajištěno nakládání s poštou. Nemůže se tak stát, že by věřitel přišel k podnikateli domů.
 
Výhledově lze počítat s nárůstem insolventních subjektů na trhu, které budou potřebovat pomoci s krizovými opatřeními, nebo např. restrukturalizací, aby získaly volné zdroje pro překlenutí hubeného období a další existenci. Po skončení tohoto stavu bude také naprosto nezbytné prověřovat své obchodní partnery, např. kvůli eliminaci rizika ručení za DPH apod. V současné situaci jde o existenci řady podniků, téměř bez ohledu na velikost či tradici. I velmi stabilní podniky se zdravou rezervou mají totiž obvykle provozní rezervu cca na měsíc, maximálně dva. Fixní náklady jsou neúprosné a věřitelé úhradu faktur požadují ještě intenzivněji než jindy. Jsou totiž také něčími dlužníky.
 

Zpět

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.