Informační povinnost firem v roce 2019

8. listopadu 2019

Dle § 42a a § 66c rejstříkového zákona a § 21a zákona o účetnictví mají subjekty zapsané v obchodním rejstříku informační povinnost. To znamená, že musí každý rok založit účetní dokumenty do sbírky listin obchodního rejstříku, tj. předat je rejstříkovému soudu. Obecně platí, že dokumenty by měly být zveřejněny bez zbytečného odkladu.

Dokumenty, které by měly být zveřejněny:

1. Účetní závěrka, kterou tvoří:

  • RozvahaVýkaz zisku a ztráty (od roku 2016 odpadá zveřejnění pro mikro a malé účetní jednotky)
  • Příloha, která vysvětluje a doplňuje některé informace z rozvahy a výkazu zisku a ztráty
  • Přehled o peněžních tocích, který sestavují všechny obchodní společnosti kromě subjektů veřejného zájmu (s výjimkou zdravotních pojišťoven) a kromě malých a mikro účetních jednotek. Povinně ho musí sestavit povinně auditované společnosti
  • Přehled o změnách vlastního kapitálu, který sestavují také všechny obchodní společnosti kromě malých a mikro účetních jednotek. I ten povinně sestavují účetní jednotky, které splní stejně jako u přehledu o peněžních tocích podmínky pro povinný audit
2. Rozhodnutí valné hromady schvalující účetní závěrku včetně rozdělení zisku či úhrady ztráty 
3. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
4. Výroční zpráva – platí pro povinně auditované společnosti
 
Informační povinnost firem v roce 2019
 
Například za rok 2017 nesplnilo informační povinnost 63 % firem.
Za porušení nehrozí jen citelné sankce od rejstříkového soudu, ale je k tomu také přihlíženo při hodnocení spolehlivosti plátce DPH finančními úřady.
Potvrdil úskalí nesplnění povinnosti Michael Dobrovolný, manažer společnosti Smart Office & Companies. Při nesplnění informační povinnosti hrozí společnosti pokuta ve výši až 3 % z celkové hodnoty aktiv, jak vyplývá z § 37a a zákona o účetnictví. V případě neuposlechnutí výzvy rejstříkového soudu k předložení dokumentů může být v souladu s § 104 a §105 rejstříkového zákona uložena i pořádková pokutu ve výši až 100 000 Kč, nebo nařízena likvidace.
 

 

Zpět

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.